Máy lạnh CASPER Inverter 1.5HP GC – 12IS32

Danh mục: